ARTSAN Redresör

Kategori:

REDRESÖR TANIM VE TİPLERİ : Redresörler: Bazı cihazlar, DC gerilimle çalışmaya göre dizayn edilmişlerdir. Bu tip cihazların çalıştırılabilmesi AC şebeke işaretinin, DC işarete dönüştürülmesi gerekmektedir. DC işaretleri elde etmek için redresör ler ve SMPS'ler kullanılır. Akü şarj redresörü, dönüştürme işlemine göre 4 tipe ayrılır. Bunlar; a- Kontrolsüz Tip Redresör: Bir trafo ve bir köprü diyottan oluşan bu tip redresörler, çok ucuz olduklarından sektörde çok yaygın satılmaktadır. Çıkış gerilimi sürekli değişken olduğundan bağlanacak cihazlar ve aküler için risklidirler. b- Kademeli Tip Redresör: Kontrolsüz tip Redresörlere göre, daha güvenilir olup, çıkış gerilimi kullanıcı tarafından kontrol edildiğinden yinede cihazlar için Tristör Kontrollü Redresör'e göre daha riskli redresör tipleridir. c- Varyak Kontrollü Redresör : Çıkış geriliminin kontrolü varyak yardımıyla yapıldığından, çıkış gerilimi kararlıdır. Ancak çok ağır, ve hantal redresörlerdir. d- Tristör Kontrollü Redresör: Ayrıntıları aşağıda anlatılmıştır.

döküman